Đà Nẵng miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho tiểu thương các chợ

UBND Thành phố Đà Nẵng có quyết định hỗ trợ miễn 100% tiền thuê mặt bằng bán hàng tại chợ truyền thống cho tất cả hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19. Chính sách này không phân biệt ngành hàng và thực hiện trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10.2021.

UBND Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu đơn vị quản lý chợ thuộc sở, UBND quận, huyện, phường, xã đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập khi miễn thuê mặt bằng cho tiểu thương.

Các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện thẩm định và có ý kiến về ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến không bảo đảm nguồn thu của các đơn vị trực thuộc, gửi Sở Tài chính trước ngày 25.9. Trên cơ sở  đó, Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, đề xuất UBND thành phố sử dụng nguồn kinh phí phù hợp để hỗ trợ cho các đơn vị, bảo đảm chi trả lương cho viên chức, người lao động.

Thực hiện quyết định phong tỏa cứng toàn thành phố, từ ngày 16.8 đến nay, tất cả chợ truyền thống tại Đà Nẵng dừng hoạt động, tiểu thương không có nguồn thu. Việc UBND thành phố miễn cho họ 6 tháng tiền thuê sử dụng diện tích bán hàng sẽ tạo điều kiện cho hộ kinh doanh vượt qua khó khăn vì đã thất thu thời gian dài.

Hải Ninh/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM