Giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh, xăng RON95 vượt 32.000 đồng/lít

260

Từ 15 giờ hôm nay (13/6), mỗi lít xăng tăng khoảng 797-882 đồng, mỗi lít dầu tăng 2.493-2.626 đồng, riêng dầu mazut giảm 544 đồng/kg.

Ngày 13/6, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã quyết định không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các mặt hàng xăng, không thực hiện trích lập đối với dầu điêzen và dầu hỏa (kỳ trước trích 100 đồng/lít), tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.
Đồng thời, Liên Bộ Công thương-Tài chính cũng thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut không chi.
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
– Xăng E5RON92: không cao hơn 31.117 đồng/lít (tăng 882 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.259 đồng/lít.
– Xăng RON95-III: không cao hơn 32.375 đồng/lít (tăng 797 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).
– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.020 đồng/lít (tăng 2.626 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).
– Dầu hỏa: không cao hơn 27.839 đồng/lít (tăng 2.493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.357 đồng/kg (giảm 544 đồng/kg so với giá bán hiện hành).
Mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 13/6/2022 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15 giờ 13/6/2022 đối với các mặt hàng giảm giá.
Phương Mai/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM