Hà Nội hỗ trợ thêm 845 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp khó khăn vì Covid

327

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã rà soát đối tượng, tổng hợp và có tờ trình Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc bổ sung chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng chưa quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Ha Noi

Phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người lao động, người thuê trọ gặp khó khăn do Covid.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã họp và đồng ý về chủ trương; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã họp và đồng ý ban hành nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của thành phố đối với 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 chưa được quy định Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND.

Theo rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, dự kiến có khoảng 324 nghìn đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của TP Hà Nội, với tổng kinh phí dự kiến hơn 345 tỷ đồng.

10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của TP Hà Nội, bao gồm:

1. Hộ nghèo.

2. Hộ cận nghèo.

3. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng.

4. Đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại Trung tâm do ảnh hưởng của Covid-19.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

6. Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

7. Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh (có ký hợp đồng lao động với người lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

8. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại chương IV Quyết định số 23/QĐ-TTg.

9. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng được quy định tại chương VI Quyết định số 23/QĐ-TTg phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

10. Hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (có trụ sở chính tại Hà Nội và do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài việc đồng ý ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP; Ủy ban nhân dân TP Hà Nội bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội.

Phương Linh/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM