PC Đắk Lắk: Triển khai giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch

15

PC Đắk Lắk đang lập danh sách và triển khai các thủ tục có liên quan để thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong 07 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021 với tổng số tiền dự kiến trên 5 tỷ đồng. 

Theo đó, PC Đắk Lắk thực hiện giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện được áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

PC Đắk Lắk: Triển khai giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch - 1

Đơn vị cũng giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; riêng đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 có thu phí cách ly y tế tập trung (theo nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021) không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện.

Từ cơ sở các hướng dẫn của Bộ Công Thương, PC Đắk Lắk đã triển khai đến các Điện lực, các đơn vị liên quan. Trước đó, Công ty đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 2 đợt với tổng số tiền 117,1 tỷ đồng (đợt 1 hỗ trợ 33,5 tỷ đồng, đợt 2 hỗ trợ 83,6 tỷ đồng).

Nguồn: https://vtc.vn/pc-dak-lak-trien-khai-giam-tien-dien-dot-3-cho-khach-hang-bi-anh-huong-boi-dich-ar616952.html

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM