Sử dụng ứng dụng ‘Sổ sức khỏe điện tử’ để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế

45

Người dân có thể sử dụng ứng dụng ‘Sổ sức khỏe điện tử’ trên thiết bị di động, Cổng thông tin tiêm chủng để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM