ẤN TƯỢNG ĐOÀN TÀU “KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG”

Không chỉ là một phương tiện vận tải công cộng, ngày càng có nhiều người chọn tàu hỏa như một hình thức trải nghiệm trên hành trình du lịch của mình, khi cơ sở vật chất và dịch vụ trên tàu ngày càng được cải thiện. Trong đó, Đoàn tàu…

Bùn trên người nhưng nắng ở trong tim

"Cơ động vận chuyển vật chất để cứu hộ xe quân y bị sa lầy" là nội dung hội thao mới, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng, hết mình cho nhiệm vụ chung của các chiến sĩ "Sao nhập ngũ". Được xây dựng mô phỏng tình huống sát với thực tế…