Cổ phiếu DIC Corp (DIG) tăng 48,6%

Cổ đông lớn tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG – sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Cổ phiếu DIC Corp (DIG) tăng 48,6%, hàng loạt cổ đông lớn bán ra cổ phiếu

Theo đó, CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa bán 3.353.800 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 18,81% về còn 17,99% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 19/8 đến 20/8.

Trước đó, Địa ốc Him Lam liên tục bán ra cổ phiếu DIG. Cụ thể, ngày 16/8 bán ra 3,71 triệu cổ phiếu, ngày 17/8 bán ra 6,3 triệu cổ phiếu DIG.

Trước đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng liên tục bán ra cổ phiếu DIG. Cụ thể, ngày 10/8 bán ra 5.528.100 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 20,15% về còn 18,81% vốn điều lệ; ngày 12/8 bán ra 6.211.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 16,83% vốn điều lệ.

Đợt bán này của nhóm cổ đông lớn trùng với giai đoạn cổ phiếu DIG liên tục tăng cao. Cụ thể, từ 21/7 đến 25/8, cổ phiếu DIG tăng 48,6% lên 32.700 đồng/cổ phiếu.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 615,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,3% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,5% lên 35%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 38,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng lên 215,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 105,3%, tương ứng tăng thêm 9,73 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 50,08 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 32,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 69,9 tỷ đồng về âm 61,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mai Anh-t.h

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM