Đà Nẵng miễn giảm tiền sử dụng nước cho người nghèo, khu cách ly

UBND TP.Đà Nẵng đã có thông báo về việc thống nhất hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt và tiền dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố năm 2021 theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố đầu năm 2021; các cơ sở cách ly tập trung theo quy định của UBND thành phố.

Thời gian hỗ trợ tiền nước sử dụng và tiền thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là tháng 8 và tháng 9.2021 (trừ vào hóa đơn tháng 8,9.2021 hoặc hóa đơn tháng 9,10.2021).

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tối đa là 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước được miễn trong 2 tháng 8.2021 và 9.2021 đối với người dân thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố năm 2021.

Miễn toàn bộ 100% hóa đơn tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) trong 2 tháng 8 và 9.2021 đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly tập trung theo quyết định của UBND thành phố.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng tổng hợp kinh phí miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt đối với các đối tượng do mình quản lý gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xem xét hỗ trợ cùng với khoản cấp bù chênh lệch giá nước sạch sinh hoạt hằng năm theo quy định.

Thúy Hường/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM