Về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, nghị định nêu rõ trong từng thời kỳ, các DN SME khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ lãi suất ra sao? - Ảnh 1.

Muốn được hỗ trợ, các DN trên phải đáp ứng tiêu chí theo quy định, đồng thời chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của nhà nước trong cùng một giai đoạn. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho DN theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi DN được hỗ trợ lãi suất đối với 1 phương án, dự án sản xuất – kinh doanh trong cùng một giai đoạn. DN vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật.

DN SME được hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất – kinh doanh; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng…

T.Phương-t/h