Giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng/phiên

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng 6, đạt 270.921 tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân đạt 12.314 tỷ đồng/phiên, tăng gần 17% so tháng 5.

Tháng 6, trên thị trường sơ cấp, thông qua 18 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 31.803 tỷ đồng trái phiếu, giảm 28% so tháng trước. So cuối tháng 5, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm với mức giảm từ 0,01-0,09%/năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.

Tính đến hết quý 2/2021, HNX đã tổ chức được 94 đợt đấu thầu, huy động được 141.493 tỷ đồng trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước, đạt 40,4% kế hoạch huy động cả năm 2021 của Kho bạc Nhà nước.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 6 đạt 270.921 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 12.314 tỷ đồng/phiên, tăng 16,7% so tháng 5. Trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 28,73% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tháng 6, chiếm 1,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 3.718 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/6, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,36 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 0,74% so cuối năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân sau tháng đầu năm đạt 11.611 tỷ đồng/phiên, tăng 13,05% so với năm 2020.

Trong đó, giao dịch Repos chiếm 33,75% tổng giá trị giao dịch, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 1,66%, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 9.567 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2021.

Tùng Anh/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM