Hoa Sen sẽ phát hành 4,4 triệu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 8

Mức giá này thấp hơn thị giá của HSG trên thị trường khoảng 73%, tương đương thấp hơn 3,7 lần.

Hoa Sen sắp phát hành 4,4 triệu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa thông qua chủ trương triển khai phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị – điều hành chủ chốt của tập đoàn (ESOP) trong năm 2021.

Theo đó, số lượng cổ phiếu Hoa Sen dự kiến phát hành là 4,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành được công bố là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của HSG trên thị trường khoảng 73%, tương đương thấp hơn 3,7 lần. Vốn huy động được từ đợt phát hành nếu chào bán được toàn bộ 4,4 triệu cổ phiếu là 44 tỷ đồng, sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoa Sen.

Thời gian phát hành theo kế hoạch là trong tháng 8/2021, sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của nhà nước và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Hoa Sen sẽ tăng từ 4.890 tỷ đồng lên 4.934 tỷ đồng.

Kết thúc quý III niên độ tài chính, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.983 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,3 lần lên hơn 1.701 tỷ đồng.

Sản lượng quý III cũng tăng mạnh ở mức 65% so với cùng kỳ, ước đạt 615.425 tấn.

Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính, sản lượng ước đạt gần 1,7 triệu tấn, doanh thu thuần đạt 32.929 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và tăng 72% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2019-2020.

Lợi nhuận sau thuế thu về 3.372 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ niên độ trước.

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2020-2021, lần lượt tăng 20% và tăng 30% so với mức thực hiện ở niên độ trước.

Như vậy sau 9 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 99% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu HSG mở cửa phiên 5/8 ở mức giá 37.350 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 18.200 tỷ đồng.

A Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM