Mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1/10/2021

Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng…
Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính, từ 1/10/2021, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng, xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ 390.000 đ/tháng…

Tuấn Anh/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM