Nhiều công ty được cấp mã giao dịch chứng khoán trong tuần qua

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã giao dịch cho các Công ty cổ phần: Tập đoàn Meey Land, Masan Meatlife, Nông nghiệp BAF Việt Nam và mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land được cấp mã MEY

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2021/GCNCP-VSD ngày 29/9/2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 62538566

Fax: 024 62538566

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mã chứng khoán: MEY

Mã ISIN: VN000000MEY1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30/09/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

Cấp thêm mã TD213118 cho Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2021/GCNTP-VSD ngày 30/09/2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 30/9/2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 143/2021

Mã chứng khoán: TD213118

Mã ISIN: VNTD2131188

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 16.300.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.630.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30/9/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã trái phiếu MML121021cho Công ty cổ phần Masan Meatlife

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2021/GCNTP-VSD ngày 1/10/2021 và cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Masan Meatlife như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Masan Meatlife

Trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6256 3862

Fax: 028. 3827 4115

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1/10/2021

Vốn điều lệ: .267.148.470.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu MMLB212601

Mã chứng khoán: ML121021

Mã ISIN: VNMML1210211

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 19.999.800 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.999.980.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4/10/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Masan Meatlife đăng ký niêm yết trái phiếu MML121021 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được cấp mã BAF

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2021/GCNCP-VSD ngày 27/9/2021 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0766 074787

Vốn điều lệ: 780.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Mã chứng khoán: BAF

Mã ISIN: VN000000BAF1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 78.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 780.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28/9/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đăng ký niêm yết cổ phiếu BAF tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu BAF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Thiên An/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM