PNJ thống kê lãi suất sau thuế tháng 5 đạt mức 85 tỷ đồng

Trong tháng 5, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.593 tỷ (tăng 56,5% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ (tăng 58,6%).
Lũy kế 5 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.626 tỷ đồng (tăng 62,9% yoy) và LNST đạt 685 tỷ đồng (tăng 88,4% yoy) với sự tăng trưởng đều của các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ và vàng miếng.
Lai sau thue thang 5 cua PNJ dat 85 ty dong
Lai sau thue thang 5 cua PNJ dat 85 ty dong-Hinh-2
Về tăng trưởng doanh thu theo kênh: Doanh thu kênh lẻ tháng 5 tăng 51,0% yoy với kết quả kinh doanh tích cực của chương trình ngày cho mẹ và việc đẩy mạnh các kênh bán hàng online.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, kênh lẻ của PNJ đã đạt được doanh thu tăng trưởng 58,7% so với thời điểm cùng kỳ.
Doanh thu sỉ tháng 5 tăng 41,0% yoy. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ chiếm tỷ trọng 14,4%, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ.
Doanh thu vàng miếng tháng 5 tăng 196,9% yoy, luỹ kế 5 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,6% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.
Biên lợi nhuận gộp trong tháng 5/2021 đạt 18,6% so với mức 19,5% cùng kỳ 2020 do sự gia tăng đóng góp tỷ trọng của doanh thu từ vàng miếng.
Tổng chi phí hoạt động trong tháng 5 tăng 39,3% so với cùng kỳ 2020 đồng bộ với mức tăng trưởng doanh thu của công ty.
Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của công ty đạt 10,0% cải thiện so với mức 11,4% cùng kỳ.
Anh Nhi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM