Sau ngày 31/12, thẻ từ vẫn giao dịch bình thường

Tối muộn 30/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 8458 về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa. Theo Ngân hàng Nhà nước, khách hàng có thẻ từ nội địa (còn thời hạn sử dụng) nhưng chưa chuyển đổi sang thẻ chip, sau ngày 31/12/2021 vẫn có thể giao dịch theo đúng quy định pháp luật.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn ngừa các thiệt hại có thể phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ thẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN (Thông tư số 41), quy định lộ trình chuyển đổi sang công nghệ chip đối với thiết bị chấp nhận thẻ đang hoạt động tại Việt Nam và các thẻ từ nội địa đang lưu hành do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ bảo đảm các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an toàn. Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ nội địa đang lưu hành phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Tổ chức thanh toán thẻ thực hiện chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, sau thời điểm 31/3/2021, không có quy định dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (còn thời hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành; đồng thời không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Để tránh hiểu lầm, gây hoang mang ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng, uy tín của hoạt động ngân hàng, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần khuyến khích, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang thẻ chip nội địa; tuyên truyền tiện ích, tính năng ưu việt, an toàn của thẻ chip nội địa và rủi ro liên quan nếu tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa; đồng thời hướng dẫn chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như Internet Banking, Mobile Banking, mã QR,… từ đó có cách tiếp cận, biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa. 

Ngoài ra, phối hợp Chi hội Thẻ ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) xây dựng và ban hành quy định chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần rà soát quy định pháp luật, hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, bảo đảm các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách, quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. 

Triển khai các biện pháp truyền thông về việc khách hàng có thẻ từ nội địa (còn thời hạn sử dụng) nhưng chưa được chuyển đổi sang thẻ chip hoặc do khách hàng chưa thực hiện chuyển đổi hoặc nhận thẻ chip thì vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking), quầy giao dịch theo đúng quy định pháp luật,…

Minh Anh/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM