Từ ngày 15/7 đến 31/12/2021 BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay đối khách hàng lên đến 2%/năm

Cụ thể, BIDV giảm lãi suất cho vay trên số dư hiện hữu đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 (lĩnh vực lưu trú, dịch vụ nhà hàng, resort, khách sạn, vận tải….); Các khách hàng tại các chi nhánh thuộc vùng dịch, DN sản xuất thiết yếu cho nền kinh tế, DN có lực lượng lao động lớn; Các khách hàng suy giảm trong hoạt động kinh doanh
BIDV giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm cho khách hàng chịu ảnh hưởng Covid-19
Trong 6 tháng đầu năm 2021, BIDV đã triển khai các gói tín dụng lãi suất ưu đãi với tổng quy mô lên đến 368 nghìn tỷ đồng và đã chủ động giảm thu nhập 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng.
Trong 6 tháng cuối năm 2021, BIDV dự kiến tiếp tục hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng nguồn lực hỗ trợ lên đến 3.600 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho vay 2.000 tỷ đồng đối với dư nợ hiện hữu và 1.600 tỷ đồng đối với dư nợ cho vay mới.
Như vậy, tổng nguồn lực BIDV dự kiến hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 lên tới 6.100 tỷ đồng.
BIDV giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm cho khách hàng chịu ảnh hưởng Covid-19
Quyết định giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng chịu ảnh hưởng Covid-19 của BIDV nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng nhằm phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Với việc điều chỉnh giảm lãi suất lần này, BIDV kỳ vọng đây là hành động thiết thực để hỗ trợ DN người dân và nền kinh tế trước tác động của đại dịch, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong việc thực thi chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Mai Anh-t/h
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM