Công ty Hoa Sen (HSG) phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch 17/9, cổ phiếu HSG đứng ở mức giá tham chiếu 47.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt hơn 15,7 triệu đơn vị. Như vậy, thị giá cổ phiếu HSG đang cao hơn 4,7 lần so với mức giá phát hành ESOP

Hoa Sen (HSG) hoàn tất phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/đơn vị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) thông báo đã hoàn tất phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,9% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho 54 người lao động, hoàn thành kế hoạch đặt ra. Ngày kết thúc đợt phát hành là 15/9 và ngày dự kiến chuyển giao trong tháng 10/2021.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị đạt 44 tỷ đồng. Lô cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến 15/9/2022, sau thời gian này người lao động có thể thực hiện giao dịch.

Như vậy, sau phát hành, vốn điều lệ của Hoa Sen tăng từ 4.890 tỷ đồng lên 4.934 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III niên độ tài chính 2020 – 2021 (từ 1/4/2021 đến 30/6/2021), Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.983 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,3 lần lên hơn 1.701 tỷ đồng.

Sản lượng quý III cũng tăng mạnh ở mức 65% so với cùng kỳ, ước đạt 615.425 tấn.

Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2020 – 2021, sản lượng ước đạt gần 1,7 triệu tấn, doanh thu thuần đạt 32.929 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và tăng 72% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2019-2020.

Lợi nhuận sau thuế thu về 3.372 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ niên độ trước.

Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2020 – 2021, lần lượt tăng 20% và tăng 30% so với mức thực hiện ở niên độ trước.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 99% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM