Hải Phòng thành lập Hiệp hội Logistics

567
Việc thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm dịch vụ Logistics mang tầm quốc gia và quốc tế.

UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định 2416 cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng. Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước, Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có hoạt động liên quan.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định, tự đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Hiệp hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội, thông qua Điều lệ, bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra và hoàn thành các thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Việc thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng là bước ngoặt quan trọng cho chiến lược phát triển Logistics thành phố, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các hội viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Logistics trên địa bàn thành phố, nhằm hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển chung, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm dịch vụ Logistics mang tầm quốc gia và quốc tế.

Bình Minh/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM