Người lao động được hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Các dịch vụ hỗ người dân được tích hợp gồm:
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Hỗ trợ người lao động ngừng việc.
Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…
202194684_5863656089
Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-gioi-thieu.html
Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp có thể tham khảo một số video hướng dẫn sử dụng sau để thực hiện đăng ký, đăng nhập và làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia như:
Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản cho đối tượng đăng ký gói hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người lao động ngừng việc.
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, đến nay, cả 63/63 địa phương đã triển khai thực hiện. Ngành LĐ-TB-XH đang nỗ lực giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điếu kiện tối đa để người lao động, chủ sử dụng lao động tiếp cận chính sách.
Về chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, đến nay, 22/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với 136 đơn vị sử dụng lao động cho 17.657 người lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng trên 108 tỉ đồng. 37/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách hỗ trợ gần 765.000 lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.
Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt 212 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền gần 145 tỉ đồng để trả lương cho 40.756 lượt người lao động.
Hồ Huy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM