SCB phát hành chứng chỉ tiền gửi mới dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đang phát hành “Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp kỳ hạn 24 tháng” và “Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn” với ưu đãi lãi suất vượt trội.
SCB phát hành chứng chỉ tiền gửi mới dành cho khách hàng doanh nghiệp ảnh 1

* Sản phẩm “Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp kỳ hạn 24 tháng”

Sản phẩm “Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp kỳ hạn 24 tháng” được áp dụng tại các điểm giao dịch của SCB thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Theo đó, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi dài hạn có ghi danh mệnh giá tối thiểu 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng), và không hạn chế mức tối đa. Các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của 100.000 VND (một trăm ngàn đồng).

Đồng thời, khách hàng được thanh toán trước hạn toàn bộ chứng chỉ tiền gửi và hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định; và được sử dụng làm tài sản cầm cố tại SCB hoặc tại các tổ chức tín dụng khác.

* Sản phẩm “Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn” (kỳ hạn 189 ngày)

Với sản phẩm “Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn” (kỳ hạn 189 ngày), SCB phát hành 6 mệnh giá, gồm: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng), 200.000.000 VND (hai trăm triệu đồng), 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng), 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng), 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng), và 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng). Phương thức trả lãi của sản phẩm này là trả lãi cuối kỳ.

Khách hàng được sử dụng sản phẩm chứng chỉ tiền gửi này làm tài sản cầm cố tại SCB khi có nhu cầu nhưng không được thanh toán trước hạn.

Với việc phát hành các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi, SCB mong muốn đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra kênh đầu tư an toàn, ổn định và hấp dẫn dành cho khách hàng tổ chức /doanh nghiệp có mong muốn tối ưu hóa giá trị nguồn vốn của mình.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình vui lòng xem tại đây.

Khách hàng có thể liên hệ Hotline: 1900 6538/1800 5454 38 hoặc đến đơn vị SCB gần nhất để được tư vấn về các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi của SCB.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM