Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7/2021, sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Ảnh minh họa.

Nghị định 20/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Nhóm đối tượng thứ nhất là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo (trừ trường hợp không có người phụng dưỡng vì đã hưởng chính sách khác); đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn.

Nhóm đối tượng thứ hai là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc các trường hợp đã thụ hưởng chính sách khác (trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; trẻ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng…).

Nhóm đối tượng thứ ba là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng.

Nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ, thì mỗi trường hợp chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi cao nhất.

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP , đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng.

Như vậy, kể từ thời điểm Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1/7/2021) sẽ có thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Lan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM