Thí sinh dự thi tốt nghiệp hoàn thành khai báo y tế trước ngày 7-7

Tất cả thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến trước ngày 7-7. Các phần mềm trực tuyến được khuyến nghị là NCOVI, Bluezone hoặc trên website https://tokhaiyte.vn…

Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến xong trước ngày 7-7. Thí sinh khai báo qua các phần mềm trực tuyến như NCOVI, Bluezone hoặc trên website https://tokhaiyte.vn…

Đối với các cán bộ, giáo viên làm công tác tổ chức thi, 100% thành viên của điểm thi cũng phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến hoặc qua tờ khai.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra các ngày 7 và 8-7. Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách ly) và trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không tham gia thi đợt 1 sẽ được bố trí thi đợt 2.

Thùy Dương/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM