Trường THCS Trần Quốc Toản 1 thông báo Đấu giá quyền khai thác Căn tin trường

Trường THCS Trần Quốc Toản 1 thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác Căn tin trường THCS Trần Quốc Toản 1:

– Hình thức đấu giá : Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Phương thức đấu giá : Đấu giá trực tiếp bằng Hồ sơ đăng ký đấu giá.

– Tài sản đấu giá : Quyền khai thác Căn tin năm học 2022-2023 tại Trường THCS Trần Quốc Toản 1 số 218 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP .HCM

– Giá khởi điểm : 60.000.000 đồng/ năm (Sáu mươi triệu đồng).

– Thời gian tham khảo và kết thúc nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 02/10/2022.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá : Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện.

Thanh Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM