CFO Nguyễn Thế Xô: “Báo cáo tài chính năm vô cùng quan trọng cho doanh nghiệp”

125

Mr. Nguyễn Thế Xô hiện đang là giám đốc tài chính tại Tập đoàn Be Group và Nhà máy La Terre France – nhà máy GMP chuẩn Pháp trên đất Việt. Với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, anh luôn đề cao tầm quan trọng của báo cáo tài chính đối với sự sống còn của doanh nghiệp.

CFO Nguyễn Thế Xô nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một phương tiện phản ánh khả năng sinh lời, thực trạng doanh nghiệp quan tâm. Theo Luật của cơ quan thuế thì doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. CFO Nguyễn Thế Xô khẳng định: “Báo cáo tài chính là cơ sở dữ liệu nền tảng cho kế hoạch phát triển doanh nghiệp.”

X1

CFO Nguyễn Thế Xô nhấn mạnh vai trò của báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Về lý thuyết, báo cáo tài chính sẽ bao gồm hệ thống các bảng biểu, mô tả về tình hình tài chính kinh doanh, luồng tiền của doanh nghiệp. Trong báo cáo sẽ tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, kết quả tình hình kinh doanh… của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính cũng là cơ sở để chủ doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc xây dựng các kế hoạch cho tương lai phù hợp.

Thực tế, bất cứ một doanh nghiệp nào đều hoạt động với mục đích chính là thu được lợi nhuận, gia tăng nguồn vốn. Khi điều khiển được hoạt động của dòng tiền trong doanh nghiệp, người chủ sẽ có những đánh giá cũng như đề xuất cải tiến kịp thời.

CFO Nguyễn Thế Xô chia sẻ: “Các hoạt động lãi, lỗ của doanh nghiệp đều được thể hiện trên báo cáo tài chính. Đây là công cụ quan trọng không thể thiếu.”

Lời khuyên cho các doanh nghiệp cuối năm

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, tại Điều 102, khi nhân viên lập báo cáo tài chính phải thực hiện phân loại tài sản, nợ phải trả được xác định dài hạn nhưng không quá 12 tháng. Do đó, sổ chi tiết các tài khoản kế toán cần phải được phân loại chi tiết theo các nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính.

Cuối năm là thời điểm bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành hoàn tập báo cáo tài chính để đánh giá hoạt động kinh doanh trong một năm qua. CFO Nguyễn Thế Xô nhấn mạnh: “Báo cáo tài chính cuối năm phải chính xác, hạn chế tối đa sai sót.” Tuy nhiên, đây là điều không phải ai cũng nắm được.

CFO Nguyễn Thế Xô cũng chia sẻ vài nguyên tắc cơ bản để giúp các anh em tài chính “chốt sổ” cuối năm chuẩn xác hơn:

  • Nguyên tắc dồn tích: Các giao dịch sẽ được ghi nhận vào các thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, chi tiền được ghi nhận vào sổ kế toán liên quan.
  • Nguyên tắc hoạt động liên tục: Lập báo cáo tài chính dựa trên các cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục trong tương lai gần. Trừ trường hợp, doanh nghiệp có ý định buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp quy mô hoạt động.
  • Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: Các khoản mục phải được thực hiện riêng biệt trong báo cáo tài chính. Đối với các mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ. Khi ấy, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các quy định như trình bày báo cáo tài chính.
  • Nguyên tắc nhất quán: Việc trình bày và phân loại cụ thể các khoản mục trong bảng báo cáo tài chính phải được trình bày một cách nhất quán. Nếu có sự thay đổi đáng kể nào về bản chất hoạt động của doanh nghiệp, thì cần phải thay đổi và trình bày một cách hợp lý với các sự kiện.
  • Nguyên tắc bù trừ: Chỉ thực hiện bù trừ trong trường hợp các khoản tài sản và nợ phải trả liên quan đến một đối tượng…

X2

CFO Nguyễn Thế Xô (áo trắng, ở giữa) cùng các cổ đông Tập đoàn Be Group.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ bắt đầu hoạt động kinh doanh với rất nhiều tiềm năng và hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu không đối đầu được những thách thức tài chính, sự tồn tại của doanh nghiệp sẽ rất bấp bênh. Do đó, báo cáo tài chính là thứ trọng yếu không được xem nhẹ.

Việc chú trọng vấn đề tài chính và lập kế hoạch cụ thể đã giúp Tập đoàn Be Group và Nhà máy La Terre France phát triển như hiện tại. Trong tương lai, CFO Nguyễn Thế Xô sẽ có những hoạch định tài chính dài hạn và bức phá hơn nữa với khát vọng vươn tầm. Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng phấn đấu học tập nhiều nơi, để củng cố lập trường tài chính và có tầm nhìn thị trường chuẩn xác.

CFO Nguyễn Thế Xô nhắn nhủ: “Tài chính giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Người làm công việc này cũng phải luôn trau dồi để xứng đáng với vị thế đó.”

>> Theo dõi thêm những chia sẻ hữu ích của Mr. Nguyễn Thế Xô tại:

Kim Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM