Quyền lợi và nghĩa vụ của những người tham gia thử nghiệm thuốc

Hằng năm có khoảng 15 – 20 thuốc mới được thử lâm sàng (trên người) với số tình nguyện viên tham gia khoảng từ vài chục đến vài trăm người. Tuy nhiên, người tham gia cũng có thể gặp những rủi ro và một quy định chặt chẽ về việc thử nghiệm này là rất cần thiết.

Việc thử thuốc được quy định chặt chẽ nhưng cũng đảm bảo tính khả thi. Đó là, không áp đặt việc thử lâm sàng cho mọi loại thuốc; có quy định miễn thử hoặc miễn thử ở một số giai đoạn đối với một số thuốc; hồ sơ đăng ký thử thuốc cũng có thể bằng tiếng Anh chứ không chỉ riêng tiếng Việt. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải có trả lời về kết quả phê duyệt trong vòng 60 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Dựa trên dữ liệu lớn cho thấy thông tin chung về công việc của người thử thuốc và tiền thưởng của người tham gia thử nghiệm.

G1

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Công việc thử nghiệm thuốc không phải là một trò lừa bịp, nó là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu y học và phát triển thuốc. Các nhà thử nghiệm đánh giá hiệu quả và sự an toàn của một loại thuốc mới hoặc một phương pháp điều trị bằng cách tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng để thúc đẩy sự tiến bộ trong y học. Sự tham gia của những người thử thuốc là quan trọng cho nghiên cứu khoa học và phát triển thuốc.

Những người thử thuốc tham gia thử nghiệm lâm sàng thường được trả tiền hoặc bồi thường. Để khuyến khích mọi người tham gia thử nghiệm và đền bù cho thời gian và nỗ lực của họ. Hình thức bồi thường có thể bao gồm bồi thường tài chính, chi phí y tế, chi phí vận chuyển, v.v … tùy thuộc vào bản chất của các thử nghiệm và các chính sách tổ chức. Các tổ chức thử nghiệm trả tiền hoặc bồi thường để thu hút những người tham gia thích hợp và đảm bảo sự tham gia của họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự tham gia của các nhân viên thử nghiệm vẫn cần phải được xem xét cẩn thận và đảm bảo sự hiểu biết về bản chất, rủi ro và lợi ích của thử nghiệm. Trước khi tham gia, người tham gia nên hiểu đầy đủ mục đích, quy trình, rủi ro và lợi ích có thể của thử nghiệm và thu thập thông tin chính xác thông qua tư vấn với các tổ chức thử nghiệm hoặc các chuyên gia.

Khi chọn người tham gia thử nghiệm, tôi khuyên bạn nên cảnh giác và liên lạc với các tổ chức thử nghiệm đáng tin cậy hoặc các tổ chức chuyên nghiệp.

G2

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Họ sẽ có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm, bao gồm mục đích của cuộc thử nghiệm, việc xem xét đạo đức, bảo vệ an toàn và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tham gia, v.v … Bằng cách hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp, bạn có thể hiểu rõ hơn về công việc của người thử thuốc và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Thu Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM